Förskoleplats hösten 2021

Nu är det dags att söka förskola om du vill ha plats till hösten.

Läs mer om vad kommunens förskolor kan erbjuda dig och ansök på www.uppsala.se/forskola

1 mars 2021