Ledningsteam

Förskolechef
Camilla Christoffersson

Övergripande ansvarig för området Flogsta-Stenhagen-Hagunda.

Pedagogisk utvecklare
Anna Ståby

Utmanar, utvecklar och stödjer det pedagogiska arbetet.

Biträdande förskolechef
Linda Törnqvist

Ansvarig för förskolorna Opalen och Järlåsa. 

Biträdande förskolechef
Veronica Haraldsson

Ansvarig för förskolorna Flogsta, Vänge och Västra Stenhagen

Biträdande förskolechef
Gustav Östberg

Ansvarig för förskolorna Ramsta, Stenröset och Stenhällen 

Biträdande förskolechef
Eva Forssell

Ansvarig för förskolorna Arkitekten och Kullerstenen.

16 mars 2018