Ledningsteam

Förskolechef
Veronica Haraldsson

Övergripande ansvarig för området Flogsta-Stenhagen-Hagunda.

Ansvarig för förskolorna Flogsta och Vänge. 

Pedagogisk utvecklare
Anna Ståby

Utmanar, utvecklar och stödjer det pedagogiska arbetet.

Biträdande förskolechef
Linda Törnqvist

Ansvarig för förskolorna Opalen, Järlåsa och Västra Stenhagen. 

Biträdande förskolechef
Gustav Östberg

Ansvarig för förskolorna Ramsta, Stenröset och Stenhällen 

Biträdande förskolechef
Eva Forssell

Ansvarig för förskolorna Arkitekten och Kullerstenen.

27 juni 2018