Barnråd

Barnrådets arbete utgår från barnens tankar. Barnen får uttrycka sina åsikter i både bild och text. De får barje månad en ny fråga att utgå från. Under läsåret HT-16 till VT-17 är barnrådets syfte: 

"Låta barnen förstå vad ett barnråd är, och att det är en kanal för barnens inflytande på förskolan."

Varje månad träffas barn från båda blocken tillsammans med två pedagoger och diskuterar månadens fråga. 

Annelie Rauma Tobiasson och Malin Enros ansvarar för barnrådet.

Uppdaterad: