Björken

Björken är ett block med de yngre barnen. Barnen är delvis fria att röra sig på blocket men äter och hänger kläder samt sover på sin hemvist: Tomten eller Ugglan.

Förskolans rum är inredda som olika lärmiljöer. Verksamheten på Björken inriktar sig på att barnen får lära känna nya material och utforska dess egenskaper till exempel lera, färger, vatten och sand. De yngre barnen har tillgång till:
• Rörelse/drama. Här finns kuddar, mjuka mattor och utklädning.
• Lekrum med bilar, duplo, djur
• Ljusrum med lampor, overhead, madrasser
• Vilrum/läsrum med stor madrassoffa att läsa och vila i.
• Atelje
• Vindrum där barnen kan uppleva rörselse från fläktar och band i taket
• Lekrum med bilar, djur och dockor.

 

Uppdaterad: