Granen

Granen är ett block för de äldre barnen. Barnen rör sig fritt på blocket men äter och har samling på sin hemvist: Granen 1, Granen 2 eller Grantoppen.

Granens verksamhet utgår från barnens intressen och behov. Vi vill skapa lärmiljöer som stimulerar och utmanar barnen utifrån deras nyfikenhet och lust till lärande. De äldre barnens lärmiljöer består av:
• Ljudrum med musik, instrument och tillfälle för dans och rörelse
• Snickarrum/verkstad
• Atelje med lera och pappersmaterial
• Vilrum med böcker och tidningar, madrasser och kuddar
• Bygg och konstruktion med lego, kapla, klossat, nopper och annat material
• Ljusrum med overhead, lampor och material till utforskande
• Verkstad med skapande och skriv/mattehörna
• Matematikrum med spel, pussel och matematiskt material
• Atelje med färg och pysselmaterial
• Dramarum för rollek med kläder, hattar och skor

 

Uppdaterad: