Om förskolan

Järlåsa förskola ligger 3 mil väster om Uppsala. Förskolan ligger i samhällets utkant intill skogen och har egen inhägnad skog i anslutning till förskolegården.

Hos oss möter du som vårdnadshavare och ditt barn, pedagoger med bred kompetens och lång erfarenhet och som har en stark tilltro till att alla barn KAN!

Vi vill stärka alla barns tro på sig själva och sin egen förmåga och ge dem verktyg och strategier för deras fortsatta framtida lärande. Vi uppmuntrar barnen att prova själva, söka egna lösningar och framförallt: Vi ger dem tid!

Gården är indelad i fem mindre gårdar med staket/grind mellan. En liten gård med sandlåda och förråd, huvudgården med sandlåda med tak, klätterställning, gungleksaker, lekhus, bärbuskar, rabatter. Vi har en gård med grus samt konstgräsplan, klätterbåt, gungleksaker, balansgång och en liten kulle. Baksidans gård har en nyanlagd lekplats, sandlåda med tak och gräsytor. Vi har även en gård med skogsmiljö där barnen själva skapar gångar och kojor. I närområdet finns fotbollsplan, sporthall som förskolan har tillgång till och elljusspår. Vintertid finns även isbana på skolgården och pulkabacke.

Inomhusmiljön är anpassad till barnen med många låga bord och stolar och hyllor på låg höjd. 

Förskolan består av två block, med fyra hemvister tillsammans. Granen består av Granen 1 och Granen 2 samt Grantoppen med barn mellan 3-6 år och Björken består av Ugglan och Tomten med barn mellan 1-3 år. 

Pedagogerna samarbetar kring öppning och stängning vilket gör att barnen känner igen alla som arbetar på förskolan samt att det ökar barnens trygghet och trivsel. Maten beställs och hämtas från Järlåsa skola där den tillagas.

Förskolans öppettider är mellan kl. 6.30- 17.30.