Verksamhet och pedagogik

På Järlåsa förskola erbjuder vi barnen ett utforskande arbetssätt där de dagligen ges möjlighet att upptäcka och vara delaktiga i sitt eget lärande. På förskolan arbetar medforskande pedagoger som utmanar varje barn utifrån deras egna intressen och erfarenheter.

Närheten till skogen lockar till ett lustfyllt lärande i och runtomkring vår närmiljö. Vår innemiljö är ständigt föränderlig utifrån barnens intressen och behov och anpassad till barnen med många låga bord och stolar samt hyllor och material på låg höjd.

Förskolan består av två block med fem hemvister. Granen består av Granen 1, Granen 2 samt Grantoppen med barn mellan 3-6 år. Björken består av Ugglan och Tomten med barn mellan 1-3 år. Pedagogerna samarbetar kring öppning och stängning vilket gör att barnen känner igen alla som arbetar på förskolan vilket ökar barnens trygghet och trivsel.

Titta på vårt bildspel här nedan.

Föregående Nästa
  1. 1
  2. 2
  3. 3
  4. 4
  5. 5
  6. 6
  7. 7
  8. 8
  9. 9
Uppdaterad:

Andra sidor under: Verksamhet och pedagogik